Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

On The ROAD

On The ROAD is een onderzoek naar het verloop van de klachten en het functioneren van mensen met een verhoogd risico op psychische problemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de Noordoost-Nederlandse GGZ instellingen. On The ROAD staat voor Onset, Transition & Recovery Of Adverse Development. Het onderzoek richt zich op mensen tussen de 14 en 35 jaar die zich met andere psychische klachten bij een GGZ-instelling aanmelden. Als er sprake is van een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische problemen op basis van het CAARMS interview, word je uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen.
Als je besluit deel te nemen aan het onderzoek, wordt gedurende drie jaar elk jaar één keer een aantal vragenlijsten afgenomen. Dit neemt per keer ongeveer anderhalf uur in beslag. Deze vragenlijsten brengen in beeld wat voor klachten er spelen bij jou. Ook wordt gevraagd naar jouw functioneren op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld school/werk, familie, vrienden, vrije tijd..