Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

Informatie voor deelnemers

Wie kunnen meedoen aan On The ROAD?
Iedereen tussen de 14 en 35 jaar bij wie door het vroegdetectieteam van de deelnemende GGZ instellingen is vastgesteld dat er sprake is van een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische problemen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het On The ROAD onderzoek. Bij minderjarigen wordt er ook toestemming van de ouders en/of verzorgers gevraagd.

Wat houdt meedoen in?
Deelname aan het On The ROAD onderzoek houdt in dat je gedurende drie jaar, één keer per jaar een aantal vragenlijsten invult en geïnterviewd wordt. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het op dat moment met je gaat en of dat beter of slechter is dan de vorige keer. Door van heel veel mensen deze resultaten in kaart te brengen krijgen we steeds beter zicht op factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van psychische problemen of juist op het voorkómen ervan.