Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

Traject aanmelding tot inclusie

Procedure vroegdetectie algemeen

 • Patiënt meldt zich aan bij een GZ-instelling met andere problemen dan psychose (van de 1e of 2e van de DSM)
 • Routine screening (PQ-16)
 • Score van ≥ 6: uitnodiging van vroegdetectie team voor interview
 • SOFAS + CAARMS interview afgenomen door iemand van het vroegdetectie team
 • Uitslag in 1 van de 3 categorieën:
  1. Categorie 1: geen verhoogd risico en ook geen eerste psychose (patiënt kan wel andere klachten en stoornissen hebben, CAARMS score is onder UHR en psychose drempel)
  2. Categorie 2: eerste psychose episode (CAARMS score is boven de psychose drempel)
  3. Categorie 3: UHR (geen psychose gehad, CAARMS score valt in UHR en onder psychose drempel) = op deze categorie richt OTR zich.
   Zij krijgen extra zorg geboden bestaande uit: assessment, monitoring en behandeling (meestal Cognitieve Gedragstherapie(CGT))