Vroegdetectie

van psychotische klachten en behandeling in
Noord-Nederland

CAARMS

De CAARMS is een interview dat wordt afgenomen door een daarvoor getrainde hulpverlener. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op de psychotische ervaringen of klachten die je in het afgelopen jaar hebt gehad en op de invloed die deze hebben op je dagelijks leven. Het interview duurt maximaal een uur. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of je een verhoogd risico op een psychose hebt en of hiervoor aanvullende behandeling nodig of gewenst is.