Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

Behandeling

De behandeling voor mensen met een verhoogd risico op psychische problemen wordt uitgevoerd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Onderdelen van de behandeling zijn psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie voor familie en ondersteuning bij werk en school.

Psycho-educatie
In een aantal gesprekken krijg je uitleg over bijzondere ervaringen. Hierbij wordt ingegaan op wat er tijdens een bijzondere ervaring gebeurt in je hersenen en wat de invloed van je omgeving daarop kan zijn. Ook kijk je samen welke factoren mogelijk voor jou van invloed zijn geweest op het ontstaan en het in stand blijven van je ervaringen. Je leert hoe je je dagelijkse leven zo in kunt richten dat je zo min mogelijk last hebt van je ervaringen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om hoe je kunt zorgen dat je ondanks je ervaringen naar school of werk kan blijven gaan of om adviezen over stoppen of minderen met gebruik van drugs.

Psycho-educatie wordt meestal individueel aangeboden. Er is ook psycho-educatie voor familieleden.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een therapie die bestaat uit een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie waarin jouw gedachten, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen centraal staan. Je leert bijzondere ervaringen herkennen, en bespreekt wat zo’n ervaring met je doet. Samen bespreek je gedachtes die je hebt over deze ervaringen. Wanneer de gedachten je bijvoorbeeld angstig of somber maken, leer je deze te vervangen door meer helpende gedachten. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat de gedachte bij een gebeurtenis ervoor zorgt dat iemand bepaalde negatieve gevoelens en gedachtenpatronen ervaart, en niet zozeer de gebeurtenissen zelf.
De therapie wordt individueel aangeboden, duurt vaak een paar sessies en is heel gestructureerd. De therapie richt zich zowel op het hier en nu als op de toekomst. Bij de therapie wordt gebruik gemaakt van specifieke oefeningen die je soms thuis moet doen.

Hier kan je meer lezen over cognitieve gedragstherapie:
https://www.ggzgroep.nl/behandeling/cognitieve-gedragstherapie

Psycho-educatie familie
Bijzondere ervaringen hebben niet alleen veel invloed op het leven van de persoon die ze ervaart, maar ook op zijn of haar omgeving. Vaak schrikken ouders en andere naasten (bv. broers, zusjes of partner) wanneer hun familielid vertelt iets te zien of te horen wat door anderen niet waargenomen wordt. Tijden de psycho-educatie voor familie wordt uitleg gegeven over de werking van het brein en wordt gekeken welke factoren mogelijk van invloed zijn op de aanwezige bijzondere ervaringen. Doel is enerzijds om de familie gerust te stellen dat bijzondere ervaringen veel voorkomen en welke behandelingen voor zijn, en daarnaast om samen te kijken hoe zij hun familielid het beste kunnen ondersteunen.

Ondersteunen bij behouden of hervatten van werk of school
Bij een verhoogd risico op psychische problemen functioneren mensen vaak slechter op sociaal gebied. Mensen met psychische klachten die toch naar school gaan of aan het werk zijn en op die manier actief bezig zijn, herstellen sneller. Soms moet er daarvoor wel gekeken worden hoe je dit dan goed vol kunt houden. Om te voorkomen dat je door je psychische klachten moet stoppen met school en werk kun je hiervoor extra ondersteuning krijgen van een daarin gespecialiseerde hulpverlener, een trajectbegeleider. Samen met deze hulpverlener ga je kijken wat voor jou haalbaar is ten aanzien van school en werk en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt en van wie. Vervolgens maak je hiervoor samen een plan.