Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

Waar kun je hulp vinden in Noord-Nederland?

Bij de grote GGZ instellingen in Noord-Nederland wordt door gespecialiseerde vroegdetectie-teams een effectieve behandeling aangeboden voor bijzondere ervaringen. Iedereen tussen 14-35 jaar die start met een behandeling bij een van de instellingen vult een vragenlijst in die screent op de aanwezigheid van bijzondere ervaringen. Deze vragenlijst is de Prodromal Questionnaire (PQ-16). Ben je onder behandeling bij een van deze instellingen en heb je de lijst nog niet ingevuld, dan kun je altijd je behandelaar vragen of je dit alsnog kan doen. Op deze lijst staan zestien bijzondere ervaringen beschreven. Wanneer je een bepaald aantal van deze ervaringen hebt gehad, vindt een diagnostisch gesprek plaats met behulp van de CAARMS. Op basis van dit gesprek wordt vastgesteld of er sprake is van een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische problemen. Wanneer dit het geval is, wordt aanvullende behandeling geboden, naast de behandeling die je al krijgt.

 

Instellingen die meedoen aan het Vroegdetectie project:

Contactinformatie
Vroegdetectieteam GGZ Drenthe
https://ggzdrenthe.nl/psychische-problemen/bijzondere-ervaringen
Mail: vroegdetectie@ggzdrenthe.nl
Tel: 06-10779005 (werkdagen tussen 9 en 17 uur)
Contactinformatie
Vroegdetectieteam Dimence
telefoonnummer: 0570-668660
email: secteampsychose@dimence.nl
Contactinformatie
Vroegdetectie Mediant
email: pm.riesthuis@mediant.nl t.n.v. Petra Riesthuis
Contactinformatie
Vroegdetectieteam GGz Friesland
Telefoonnummer: 088-3365601, dan vragen naar het Vroeg detectie team (Boudien van der Pol en of Fimmie Lolkema).
email: zorgadministratievip@ggzfriesland.nl o.v.v. vroegdetectie.

Wanneer je niet in zorg bent een van bovenstaande instellingen maar wel last hebt van bovenstaande ervaringen dan raden we je aan om contact op te nemen met de huisarts of de POH GGZ.

Screening:

CAARMS