Vroegdetectie

van bijzondere ervaringen en behandeling in
Noord-Nederland

Wanneer is hulp bij dit soort ervaringen nodig?

Als deze bijzondere ervaringen niet weggaan en je er veel last van hebt in je dagelijks leven, is het belangrijk om hulp te zoeken. Vaak is er naast de bijzondere ervaringen sprake van andere psychische problemen zoals somberheid en angst. Ook als je voor zulke andere problemen al hulp krijgt, is het belangrijk om extra aandacht te geven aan je bijzondere ervaringen. Er is een behandeling ontwikkeld voor deze specifieke ervaringen die ook naast eventuele andere behandeling aangeboden kan worden. Deze extra behandeling wordt gegeven door hulpverleners die hierin gespecialiseerd zijn.